Skip to main content
 Woensdag, 13, Februari, 2019

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de “AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel genoemd “PCH”), op woensdag 13 februari 2019.

 

Klik hier voor de volledige convocatie

Klik hier voor het inschrijfformuler